ESG

Sinds onze oprichting zijn wij gericht op de (lange termijn) winstgevendheid van de bedrijven waar we in geïnvesteerd hebben. Wij hebben daarbij de overtuiging dat de belangen van alle stakeholders, waaronder de werknemers, de klanten en het milieu in acht genomen moeten worden. We hebben onze principes beschreven in de Gilde Environment, Social and Governance (ESG) Policy.

Wij verwachten van onze management teams dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor ESG binnen hun eigen bedrijf. Wij nemen daarbij een actieve rol en sturen op implementatie en naleving van goed ESG beleid in dialoog met onze managers.

Een actief ESG beleid geeft ons de mogelijkheid om risico’s te managen en kansen te benutten. Wij kijken daarom in het onderzoek bij een overname en de beheerfase naar onder andere de volgende punten:

  • Environmental (Milieu) – energie efficiëntie, afval, vervuiling, grondstoffen inkoop van hernieuwbare bronnen
  • Social (Werknemers en Maatschappij) – veiligheid van de werknemers, voldoen aan wetgeving en vergunningen
  • Governance (Bestuur en Transparantie) – ondernemingsraden en vakbonden, voorkomen van omkoping en corruptie, relevante audits

ESG is wat ons betreft onderdeel van goed zaken doen.