Focus

Gilde Equity Management Benelux is gespecialiseerd in het realiseren van management buy-outs van middelgrote en grote ondernemingen – vaak zeer internationaal actief – die zijn gevestigd in de Benelux. De gebruikelijke transactieomvang of ondernemingswaarde ligt tussen de 20 en 200 miljoen euro.

De gemeenschappelijke deler van al onze investeringen is ‘groei’. Wij willen groei mogelijk maken bij onze ondernemingen. Groei die vaak niet mogelijk was binnen de bestaande aandeelhoudersstructuur. De mogelijkheid voor een management buy-out doet zich dan ook veelal voor bij (i) de verzelfstandiging van niet-kern activiteiten uit een groter concern, (ii) familiebedrijven die te maken hebben met bedrijfsopvolging en (iii) secondary buy-outs waarbij het management team betrokken blijft om de onderneming zelfstandig verder uit te bouwen.

Onze ambitie is om onze bedrijven “at full potential” te krijgen. Daarvoor zullen we ons maximaal inspannen.

Samenwerking
Hoewel iedere transactie uniek is, is onze werkwijze consistent. In al onze transacties werken wij zeer nauw samen met het management team.

Een belangrijk uitgangspunt bij al onze investeringen is een gezamenlijke strategie. Deze zullen we altijd samen met het management team vorm geven en vertalen in een meerjarenplan dat de basis vormt voor onze investering. Onze ervaring leert dat dit een snelle en efficiënte besluitvorming naar de toekomst mogelijk maakt. De operationele verantwoordelijkheid berust altijd bij het managementteam, dat daardoor slagvaardig en flexibel kan handelen. Intussen fungeren wij als klankbord en sparringpartner voor het managementteam. Een van de partners van Gilde neemt plaats in de gezamenlijk benoemde Raad van Commissarissen cq. Raad van Bestuur (België).

Het bestaande management team krijgt altijd de mogelijkheid een significant aandelenbelang in de onderneming te verwerven en zo mede-eigenaar te worden. Daarmee ontstaat een partnership gebaseerd op gemeenschappelijke belangen, openheid, integriteit en wederzijds vertrouwen. Ons streven is om doelen te verwezenlijken en het volledige potentieel gezamenlijk te realiseren. Dat is onze ambitie!

Koop en verkoop transacties zijn vaak intensief. Er wordt veel gevraagd van alle betrokkenen. Met onze ruime ervaring zullen wij er alles aan doen om de wijziging in de aandeelhoudersstructuur efficiënt tot stand te brengen. Hierbij houden we uiteraard rekening met de belangen en ambities van alle betrokkenen.