FAQ

In welke investeringssituaties is Gilde geïnteresseerd?

De gemeenschappelijke deler van al onze investeringen is ‘groei’. Wij willen groei mogelijk maken bij de bedrijven waarin wij investeren die vaak niet mogelijk was binnen de bestaande aandeelhoudersstructuur. Wij willen graag het (verborgen) potentieel benutten in de bedrijven waarin wij investeren.

De mogelijkheid voor een management buy-out doet zich veelal voor bij (i) de verzelfstandiging van niet-kern activiteiten uit een groter concern, (ii) familiebedrijven die te maken hebben met bedrijfsopvolging en (iii) secondary buy-outs waarbij het managementteam betrokken blijft om de onderneming zelfstandig verder uit te bouwen.

Waar staan jullie voor?

Wij hebben een passie voor datgene dat wij doen en zijn oprecht betrokken als trotse aandeelhouders bij de ondernemingen waarin wij investeren. Onze ambitie is het om het beste uit de bedrijven te halen. De gemeenschappelijke deler van al onze investeringen is ‘groei’. Wij willen groei mogelijk maken bij onze bedrijven die vaak niet mogelijk was binnen de bestaande aandeelhoudersstructuur. Onze ambitie is om bedrijven “at full potential” te krijgen. Daarvoor zullen we ons maximaal inspannen.

Wat kunt u verwachten van een partnership met Gilde?

De partners van Gilde zijn ook de aandeelhouder van Gilde. Dit zorgt voor parallelle belangen. Wij zijn een betrokken en betrouwbaar team, in goede maar ook minder goede tijden.

Neem gerust met ons contact op voor een nadere kennismaking. Uiteraard is vertrouwelijkheid daarbij gewaarborgd.

 

Wat zijn jullie investeringscriteria?

Wij investeren in solide, winstgevende bedrijven die worden geleid door gemotiveerde en ervaren management teams. De kern van ons business model is dat wij altijd de samenwerking zoeken met het management. Wij stellen hen in staat eigendom in het bedrijf te verwerven en succesvol te laten groeien. Minstens zo belangrijk vinden wij de persoonlijke klik tussen het team en de mensen van Gilde, evenals een gedeelde visie op de toekomstige strategie van de onderneming. Klik hier voor meer informatie.

Hoe werkt jullie verdienmodel?

Wij zijn voornamelijk gericht op het realiseren van winstverbeteringen. Primair door omzetgroei en resultaatverbeteringen. Meer dan 50% van het rendement dat wij realiseren komt door omzetgroei en resultaatverbeteringen. Dit heeft naar onze ervaring te maken met een continue focus op groei en het op zoek gaan naar het potentieel in bedrijven. Ten tweede zullen we kijken naar het strategisch profiel van een onderneming en daar waar nodig wijzigingen aanbrengen. Dit, in combinatie vaak met het bovenstaande, verhoogd de strategische waarde van een onderneming wat maakt dat we vaak ondernemingen kunnen verkopen voor een hogere factor dan bij de aankoop. Hiermee verdienen we circa 30% van ons rendement. De laatste 20% komt door het realiseren van schuldreductie. Als wij bedrijven overnemen zullen we een deel van de koopsom financieren met bancaire schuld, maar altijd op een manier die recht doet aan de onderneming en de gezamenlijke groei ambities.


Zijn jullie succesvol?

Onze resultaten spreken voor zich. Gemiddeld hebben de bedrijven waarin wij hebben geïnvesteerd een jaarlijkse groei van de EBITDA gerealiseerd van meer dan 10%. Ook onze investeerders zijn tevreden. Sinds 1996 zijn wij in staat – door verschillende economische cycli heen – consistente rendementen te behalen. Wij zijn gecommitteerd om ook in de toekomst deze resultaten te realiseren.

De kracht van onze onderneming en het vertrouwen wat onze investeerders in ons hebben is wederom bevestigd in 2017. In minder dan twee maanden zijn wij erin geslaagd om ons nieuwe investeringsfonds op te halen. Daar zijn we best trots op!

Maken jullie gebruik van schuld?

Ja. Wij maken op een prudente wijze gebruik van schuldfinanciering. Wij financieren een deel van de koopsom doorgaans met bancaire schuld, maar altijd op een manier die volledig recht doet aan de onderneming en onze gezamenlijk groei ambities. Het is tenslotte het realiseren van groei die de belangrijkste bijdrage levert van rendement.

Zijn er meer Gilde bedrijven?

Ja. Er zijn drie onafhankelijk van elkaar opererende Gilde bedrijven. Dit zijn Gilde Equity Management, Gilde Healthcare en Gilde Buyout. Wij delen een gezamenlijke historie die teruggaat tot 1982. In 1996 is besloten om ieder van deze investeringsfondsen zelfstandig op te zetten. Ieder met een eigen specifieke focus en strategie. Wij delen enkel de Gilde merknaam met elkaar. Gilde Equity Management Benelux is gericht op de Benelux. Wij investeren in middelgrote en grote ondernemingen met een transactie waarde tussen de 20 en 200 miljoen euro.

Wat is het onderscheid tussen de verschillende Gilde bedrijven?

Wij als Gilde Equity Management Benelux zijn volledig gericht op de Benelux. Wij investeren in management buy-outs met een transactiewaarde tussen de 20 en 200 miljoen euro. Gilde Healthcare Partners is een venture capital fonds. Ze investeert in bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe medicijnen. Gilde Buyout is actief in continentaal Europa en beheert fondsen van in totaal meer dan twee miljard euro en richt zich daarmee op de grotere ondernemingen in continentaal Europa.

Wat hebben de Gilde bedrijven gemeenschappelijk?

Wij delen enkel de Gilde merknaam. Dit vindt zijn oorsprong in onze gemeenschappelijke historie die teruggaat tot 1982. In die tijd was Gilde een van de pioniers in de private equity industrie. In 1996 is vervolgens gekozen voor een structuur met zelfstandige investeringsfondsen, ieder met haar eigen specifieke focus en strategie. Gilde Equity Management Benelux is gericht op de Benelux. Wij investeren in middelgrote en grote ondernemingen met een transactie waarde tussen de 20 en 200 miljoen euro.