Wijnvoordeel

Wijnvoordeel is de grootste online wijn retailer in de Benelux. De onderneming is actief onder verscheidene labels die de verschillende consumenten voorkeuren dekken; van de beste koop tot aan de import van kwaliteitswijnen voor de wijnkenners. De onderneming verkoopt meer dan 13 miljoen flessen per jaar. Winstgevendheid en groei is onder meer gedreven door het voeren van eigen merken, die een belangrijk deel van de totale omzet maken, wat resulteert in een zeer sterke marktpositie.

We zijn er van overtuigd dat de groei in de komende jaren nog kan versnellen door de toename van online wijnverkopen en de sterke marktpositie van Wijnvoordeel in de Benelux, waar het aandeel online per heden nog slechts 5% van de totale wijnverkopen bedraagt.

In 2015 is Wijnvoordeel samen met de oprichter overgenomen van Baarsma Wine Group.

  • Bekijk video
  • Ga naar website
Het deal team bestaat uit:
Overige investeringen